Vì cứu chồng mà cô vợ xinh bán thân cho chủ nợ


Chồng Akari Tsumugi thường xuyên báo nhà, vì anh chàng này hay cờ bạc gái gú lắm. Em nó đã nhiều lần cứu chồng, nhưng hôm nay không còn cách nào cứu nữa, nên đã phải đến tận nơi đám người xã hội đen để khất. Nhưng đám người này lại không cho khất, bắt em nó phải ở lại phục vụ tình dục các kiểu thì mới trừ nợ… Em này đắn đo một hồi thì cuối cùng cũng đã phải đồng ý ở lại và rồi chuyện gì sẽ diễn ra sao đó…..

Vì cứu chồng mà cô vợ xinh bán thân cho chủ nợ

Vì cứu chồng mà cô vợ xinh bán thân cho chủ nợ