Anh nhân viên cu to và cô sếp nữ thèm khoai


 Tôi được lệnh đi công tác cùng anh ta, một cậu nhân viên khờ khạo nhưng khá đáng yêu,  tôi đã quyết định ở khách sạn tình yêu vì sai lầm của mình … trong đêm ấy khi chúng tôi lai rai vài ly tôi đã nói với anh ta rằng “Hãy cho tôi thấy bạn đàn ông như thế nào”, anh ta bị khiêu khích và nhanh chống đổi thái độ và thể hiện giá treinh của mình. Giá trị của một người đàn ông là kích thước của  dương vật và anh ta đã làm cho cô hoàn toàn khuất phục 

Anh nhân viên cu to và cô sếp nữ thèm khoai

Anh nhân viên cu to và cô sếp nữ thèm khoai